Copenhagen RLFC are Denmark’s first rugby league club.  We play teams from Denmark and from across Europe, offering a great game of rugby league and pride in our hospitality.

About CRLFC

The perfect city and club to visit for any touring team. Come and visit us.

Tour Copenhagen

Who we support

I dag er ca. 321.000 danskere diagnosticeret med diabetes. Heraf har ca. 20 % type 1 samt 1½ og ca. 80 % har type 2. Hver dag får i gennemsnit 79 danskere konstateret diabetes og på ugebasis får ca. 10 børn type 1-diabetes. Sundhedsstyrelsens fremskrivning viser, at der om 10 år vil være mindst 650.000 danskere med sygdommen.

Derudover skønnes det, at 200.000 danskere har type 2-diabetes uden at vide det, og 750.000 har forstadier til sygdommen. Sygdommen er meget arvelig, men kan til dels forebygges gennem sunde kost- og motionsvaner.

Type 2-diabetes er steget kraftigt i aldersgruppen 40-59 år i de seneste år, med andre ord rammes flere af sygdommen i den erhvervsaktive alder. Det betyder, at flere også få følgesygdommene tidligere. I værste fald når folk er i slutningen af 40’erne. På et tidspunkt hvor de er “midt i livet”.

Følgesygdommene omfatter:

  • Blindhed eller nedsat syn
  • Hjerte-kar sygdomme
  • Nyreproblemer
  • Amputation af fødder og ben
  • Depression og stress
  • Seksuelle problemer, herunder impotens
  • Søvnapnø

Copenhagen Rugby League og Diabetesforeningen har en fælles interesse i at arbejde for at Diabetesforeningen hvert år kan sende børn, unge og deres familier på kursus. Det giver viden og ro til at håndtere en ny hverdag med insulin og blodsukkermåling. Ligeledes har mødet med andre i samme situation stor betydning.

Copenhagen Rugby League og Diabetesforeningen vil i fællesskab gennemføre synlige indtægtsskabende initiativer.

Synligheden og støtten til Diabetesforeningen, vil styrke foreningens politiske indsats for bedre behandling. Understøtte foreningens rådgivnings- og kursusaktiviteter samt relevante forebyggende tiltag, der kan hjælpe de tusinder af familier, som hvert år rammes af diabetes.